Medidesk«
Mediation & Medisch Advies
Welkom op de website van Medidesk«.

Medidesk« is gespecialiseerd in verschillende vormen van
mediation en in het geven van medisch advies.

Medidesk« werkt voor particulieren en bedrijven en heeft de ambitie
om snel tot resultaat te komen.

Mediation wordt gebruikt bij arbeidsconflicten, problemen met bijv.
omgangsregeling van de kinderen, spanningen binnen
samenwerkingsverbanden of met de buren of bij beŰindiging van relaties.

Medisch advies wordt gegeven bij de uitvoering van allerhande
regelingen, zoals polisvoorwaarden (zorgverzekeringen), wetten (WVG,
WMO), wettelijke aansprakelijkheid (letselschade, ongevallen of medische
fouten) en voorzieningen (gehandicaptenparkeerkaart, scootmobiel, traplift
e.d.). Voor zorgverzekeraars treedt Medidesk« op als adviserend
geneeskundige.
Maar ook kunt u terecht voor een
second opinion, een medisch
haalbaarheidsonderzoek
of een
medische keuring.

Vraag vrijblijvend advies: medidesk@planet.nl